Bana

bana

Hisingen Runts Bana

Hisingen Runts bana är ca 50km (Västkusten Runt med ytterligare 2 banor på 125 respektive 170 kilometer.

Se mer grafisk information om banan här.

Bansträckningen är lagd på Hisingen och ger dig en fantastisk naturupplevelse.

Depåer

Björlanda (17 km)
Kärra (38 km)

På båda depåerna kommer det att serveras vätska och energi. Vid målgång serveras samtliga en varm lunch.