Motionslopp på cykel

motionslopp cykel regler
Svenska Cykelförbundets (SCF) regler för motionslopp på landsväg (MR-LV) gäller vid motionslopp
som arrangeras av SCF eller därtill ansluten förening.
Reglerna syftar till hög trafiksäkerhet och god kvalitet på arrangemang för cykelmotionärer.

Deltagare är skyldig följa dessa regler och av funktionär givna direktiv.
Deltagare som under arrangemang ej iakttagit gällande bestämmelser uteslutes ur arrangemanget efter arrangörens bestämmande.
Beslut om uteslutning redovisas i deltagarlista.

Motionslopp

Normala trafikregler gäller. Grundprincipen under motionslopp på cykel är att vägarna inte är avstängda alltså gäller normala trafikregler både mellan cyklister och mot övriga trafikanter! Lägg till hänsyn och sunt förnuft så kommer du långt. Här är några kompletterande tips:

Långsamma cyklister håller till höger
Snabba cyklister kör om till vänster

Det är två enkla kom-ihåg enligt gällande trafikregler som också gör ett motionslopp säkrare, kom alltså inte farande till höger och överraska med omkörning som i Tour de France.

Var tydlig och förutsägbar, håll koll inte bara på framförvarande cyklist utan titta även en bit fram – åt sidorna – bakåt och delta i omgivningens snack genom viftningar och hojt.

Äter och dricker gör du när du känner att du har bäst kontroll för att undvika att tappa flaskan eller balansen.

OBS! Om du ligger så långt fram att ditt framhjul hamnar vid sidan av i stället för bakom bakhjulet på framförvarande cyklist finns risk att hjulen stöter ihop – kallas för ”att gå på hjul” – en lätt beröring räcker för att du ska välta i asfalten.

Att gå med i en cykelklubb för att blir bättre på klungkörning är en bra idé!

Motionslopp på Hisingens Cykelklubbs sida.