Ny startplats för Hisingen Runt

Efter förra årets lopp skickade vi ut en deltagarenkät, vi fick in många viktiga synpunkter från er deltagare och något som många tyckte var att platsen för start och mål inte var så bra. Argumenten var flera, det var dels för långt ifrån centrala Göteborg, det var lite svårt att hitta och det fanns inte tillräckligt stort utrymme.

Vi har därför till årets lopp valt att flytta start och mål för Hisingen Runt till Kanaltorget, framför GöteborgsOperan, där många av er hämtade ut nummerlapparna förra året dagarna före loppet. Där finns större ytor att vara på och vi hoppas att fler av er ska kunna ta cykeln till starten i år. Vi kommer även detta år ha ett eventområde på Kanaltorget med försäljning m.m. samt start och mål för vårt andra motionslopp, Västkusten Runt, som går dagen innan.

Att vi flyttar start och mål gör även att banan kommer att förändras något, första milen går via Lindholmen och Sannegården innan vi ansluter på förra årets bana vid Sjumilastigen. I övrigt har vi valt att behålla nästan samma bansträckning då den var mycket uppskattad av er deltagare förra året. För kartor över banan, gå in på www.hisingenrunt.se/karta/

kanaltorget

Godkänt cykellopp av Svenska Cykelförbundet
[:sv]Nyhetsbrev[:]