Frågor om anmälan

Det har kommit en del e-post med frågor om hur anmälan går till. Så för att förtydliga går du in på antingen Hisingen Runt eller Västkusten Runts anmälningssida. När du sedan läst och godkänt reglerna för deltagande framträder en knapp som är länkad till anmälningssidan hos vår leverantör EQ-timing.

Denna bilden visar hur det ser ut när kryssrutan är ibockad:

anmälan

Dela gärna!